התחדשות עירונית

ערים הן מרחבים המשתנים כל העת באופן פיזי, תרבותי, פוליטי וכלכלי. תהליכים של התיישנות או השתנות במרחב העירוני משקפים את השינויים החברתיים של התקופה. התחדשות עירונית היא ניסיון להפוך את תהליך ההתיישנות, הקיפאון או הדרדור של אזורים עירוניים באמצעות שיפור ושדרוג מערך התשתיות, המגורים וחיזוק הכלכלה המקומית ולהביא לשינוי במרחב העירוני הקיים.

כחברה ירושלמית 4 ברמה גאה להיות חלק מקידום ההתחדשות העירונית בירושלים, ולהוביל פרויקטים הן במסגרת תמ"א 38 והן במסגרת פינוי בינוי.            

החברה כיום בהליך מתקדם של קידום מספר פרויקטים משמעותי; במרכז העיר, בשכונת מקור ברוך וחלוצה בקידום מתחמי פינוי בינוי בשכונת בית וגן.

פרויקט בית וגן 23

פרויקט הברון הירש 20

פרויקט עוזיאל 76

פרויקט בן מימון 16

פרויקט הנציב 3

פרויקט רש"י 113

פרויקט רש"י 56